یازده عادتی که موجب پیشرفت شما میشود

1:حساب شده خرج کنید.
2:هر روز مطالعه کنید.
3:زمان زیادی را صرف استفاده از شبکه های اجتماعی نکنید.
4:احساسات خودتان را کنترل کنید.
5:همواره به دنبال پیشرفت باشید.
6:هدفمند زندگی کنید.


7:عملگرا باشید و کارها را عقب نیاندازید.
8:کمتر صحبت کنید و بیشتر شنونده باشید.
9:با افراد موفق بیشتر ارتباط داشته باشید.
10: به صداهای منفی درون و بیرون دلتان گوش نکنید.
11:برای خودتان مربی و مشاور داشته باشید.
منبع: مجله موفقیت

آدرس ایمیلتان را وارد نمایید:

Delivered by FeedBurner

تیسفون