درس‌هایی از ناپلئون هیل درباره موفقیت در زندگی

1. اگر اعتقاد داشته باشید که می‌توانید، حتماً می‌توانید.
به هر‌چه اعتقاد داشته باشیم اتفاق می‌افتد. به این اصطلاحاً تحقق باور می‌گویند. اغلب ما هرگز متوجه نمی‌شویم که از چه نیروی عظیمی برخورداریم زیرا نمی‌خواهیم تن به انجام دادن کارهایی بدهیم که در‌نظر دیگران امکان انجام دادنش وجود ندارد. کارهای غیر‌ممکن به تلاش و تمرکز بیشتری نیاز دارد، اما وقتی اینها تحقق پیدا می‌کنند، پاداشی گران حاصل می‌شود. ممکن است نتوانید به هرچه دوست دارید دسترسی پیدا کنید، اما تا معتقد نباشید که توان انجام کاری را دارید، هرگز به انجام دادن آن موفق نمی‌شوید.

ادامه مطلب: درس‌هایی از ناپلئون هیل درباره موفقیت در زندگی

قدرت سخن

جنگ زمانی آغاز میشود که سخن خلع سلاح میشود و انسانها توانایی ارتباط کلامی را از دست می دهند. جنگ در هر صورت پدیده شومی است که لازم است با توسعه دانش سخنوری به موزه تاریخ سپرده شود. همه ما وظیفه داریم برای ریشه کن کردن جنگ از جهان تلاش کنیم.هر روز و هر لحظه

خانه دارها رتبه اول حضور در شبکه های اجتماعی

نتایج نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران نشان می دهد  افراد متأهل بیشتر از افراد مجرد عضو شبکه‌های اجتماعی مجازی هستند.مقایسه تحصیلات افراد و تأثیر آن بر عضویت در شبکه‌های اجتماعی نیز نشان می‌دهد افرادی که دارای تحصیلات دانشگاهی هستند، بیش از دیگران از شبکه‌های اجتماعی مجازی استفاده می‌کنند. چنانچه حدود ۷۵ درصد از افرادی که دارای تحصیلات هستند، اعلام کردند که عضو شبکه‌های اجتماعی مجازی هستند.همچنین بررسی وضعیت فعالیت اعضای شبکه‌های مجازی، افراد خانه‌دار را در صدر اعضای شبکه‌های اجتماعی قرار می‌دهد. بیشترین سهم این بخش با ۲۸.۲ درصد متعلق به زنان خانه‌دار و کمترین بخش متعلق به کارگران و سربازها است.

صفحه10 از47

آدرس ایمیلتان را وارد نمایید:

Delivered by FeedBurner

تیسفون